7 January 2021 to 28 January 2022
Reactor Instituut Delft & WestCord Hotel | Kasteel Oud-Poelgeest
Europe/Amsterdam timezone

Examinering en Diploma

Het eindresultaat van de opleiding wordt vastgesteld op basis van de beoordelingen van:

  1. de vijf bloktoetsen/-opdrachten;
  2. de voordracht;
  3. het artikel;
  4. het practicum;
  5. de stage.

De OC stelt de einduitslag vast zoals vastgelegd in het Examenreglement.

Diploma
Deelnemers die voldaan hebben aan alle eisen gesteld in het Examenreglement ontvangen het diploma ‘Stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van de Algemeen Coördinerend Deskundige’.