7 January 2021 to 28 January 2022
Reactor Instituut Delft & WestCord Hotel | Kasteel Oud-Poelgeest
Europe/Amsterdam timezone

Inhoud - Thematische blokken

 • Inhoud bouwt voort op kennis die tijdens de niveau-3- of CD-Opleiding is verkregen.
 • De opleiding biedt zowel een ‘helikopterview’ over het vakgebied stralingsbescherming als geselecteerde onderwerpen met grotere diepgang.
   
 • Om succesvol en binnen de nominale studietijd te kunnen deelnemen, is het van belang dat de bij de niveau-3- of CD-Opleiding verworven kennis nog meer dan ruim voldoende aanwezig is, inclusief (radio)biologische basiskennis.
 • Een opfriscursus voor aanvang van de opleiding wordt aangeraden voor degenen die lang geleden hun niveau-3- of CD-examen hebben afgelegd.
 • In een voorgesprek komt de vooropleiding van de deelnemer aan de orde.
   
 • De vereiste brede inzetbaarheid rechtvaardigt het opnemen van onderwerpen van meer algemeen belang in de opleiding.
   
 • Elke achtereenvolgende ACD-Opleiding wordt door de OC opnieuw geactualiseerd.