7 January 2021 to 28 January 2022
Reactor Instituut Delft & WestCord Hotel | Kasteel Oud-Poelgeest
Europe/Amsterdam timezone

Opzet

 • Op de praktijk gerichte stralingsdeskundigheidsopleiding op academisch werk- en denkniveau.
 • Diepgaande aandacht voor praktijkvragen uit de stralingsbescherming, o.a. over de raakvlakken tussen organisatie, stralingsbescherming, functioneren van een ACD, plaatsbepaling in de organisatie, interne en externe communicatie en public relations.
   
 • Per onderwerp studiemateriaal/referentielijst ter voorbereiding.
 • Hoor- en werkcolleges behandelen de belangrijkste zaken uit het studiemateriaal/referenties.
 • Schriftelijke toets of opdracht per themablok.
   
 • Deelnemersvoordracht gegeven voor mededeelnemers. Beoordeling zowel inhoudelijk als presentatietechnisch door OC.
 • Artikel geschreven door deelnemer. Beoordeling door OC.
   
 • (Computer)Experimenten uitgevoerd tijdens practicum; per experiment wordt een meetrapport geschreven dat wordt beoordeeld.
 • Stage gedurende circa een week, waarbij of een specifieke opdracht met betrekking tot de organisatie van de stralingsbescherming wordt uitgevoerd, dan wel een opdracht van andere aard, uitgewerkt in een schriftelijk stageverslag, dat wordt beoordeeld.
 • Excursies/technical visits per themablok.
   
 • De opleiding voldoet aan de in Bijlage 5.1, onderdeel B van het Rbs genoemde eisen.