7 January 2021 to 28 January 2022
Reactor Instituut Delft & WestCord Hotel | Kasteel Oud-Poelgeest
Europe/Amsterdam timezone

Studiebelasting

Totale studielast nominaal circa 100 dagen (bij aanwezigheid van voldoende voorkennis) bestaande uit:

 • Maximaal 45 verplichte contactdagen, te weten:
  • 5 themablokken van 1 week (grotendeels incl. avonden);
  • 5 toetstrainingsdagen;
  • 5 toetsdagen;
  • 4 dagen practicum;
  • 5 dagen stage;
  • 1 dag eindevaluatie met aansluitende diplomeringsbijeenkomst (op één dag + avondprogramma).
    
 • Circa 55 zelfstudiedagen, nodig voor:
  • bestudering van de aangeboden lesstof voor de toetsen en/of opdrachten;
  • voorbereiding van de voordracht;
  • schrijven van het artikel;
  • schrijven van de practicummeetrapporten;
  • schrijven van het stageverslag.